O przedmiocie

HISTORIA INFORMATYZACJI
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących

Nauczanie informatyki w I liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie sięga końca lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy to szkoła otrzymała pierwsze komputery klasy ELWRO 800 JUNIOR. Zajęcia obejmowały przede wszystkim programowanie w języku Turbo Basic oraz Assembler. Ciekawostką jest to, iż wprawdzie wyposażone w procesory 8. bitowe były sprzężone w sieć, dzięki czemu można było wymieniać dane z pominięciem dyskietek (wtedy jeszcze 5,25 cala).

W roku 1993 szkoła otrzymała z funduszy ministerialnych pracownię komputerową komputerów klasy PC wyposażoną w procesory INTEL 80486. Komputery były bezdyskowe, za to wpięte w sieć pracującą pod systemem NOVEL 3.11. Nauka informatyki odbywała się w dwóch pracowniach komputerowych: pracowni komputerów klasy PC oraz komputerów klasy Macintosh Classic.

W tym samym roku przewodniczący zespołu przedmiotowego informatyków mgr Wojciech Kwaśny opracował autorski program nauczania informatyki Elementy informatyki w naszym liceum, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem DKO – 723 – 11/99PMU z dnia 15 kwietnia 1999 roku. Na podstawie tego zatwierdzenia I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie stało się jedną z pierwszych szkół w kraju mogących przeprowadzać egzamin maturalny z przedmiotu informatyka.

W roku 1993 w ramach akcji Internet dla Szkół realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wyższe uczelnie w naszym kraju, dzięki zaangażowaniu mgr Wojciecha Kwaśny szkoła została podłączona, jako jedna z pierwszych w Polsce, do sieci Internet. Podłączenie było realizowane przez modem dodzwanialny przy prędkości zaledwie 9200 kb/s. Na ówczesne czasy była to prędkość pozwalająca na wiele. W tym samym roku powstało szkolne czasopismo komputerowe PC Julek. Ukazywało się co dwa tygodnie i do każdego numery dołączona była (dzięki sponsorom) dyskietka z ciekawymi programami.

W 1996 roku szkoła zakupiła w ramach przetargu dwuprocesorowy serwer Siemens Primergy 650 pracujący pod systemem Windows NT Sever 4.0. Jednocześnie zmieniony został definitywnie sposób podłączenia do sieci Internet. Odtąd było to podłączenie poprze sieć POLPAC o prędkości 1MB/s. W 1997 roku zostały wymienione komputery. Odtąd pracownia komputerów PC wyposażona była w komputery klasy pentium. W 2002 roku nastąpiła kolejna wymiana sprzętu komputerowego. Szkoła otrzymała komputery klasy eMac i iMac. W 2003 roku zostały one wymienione na komputery w ramach przydziału z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2005 roku nastąpiła kolejna i jak na razie ostatnia wymiana sprzętu komputerowego – na pracownię ufundowaną z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego. Począwszy od 2002 roku szkoła jest wyposażona w Szkolne Centrum Informacyjne MCI. Jest ono umieszczone w bibliotece szkolnej. Umożliwia pracę na przerwach, po lekcjach oraz okienkach lekcyjnych w ramach przygotowań do zajęć lekcyjnych.

Print Friendly, PDF & Email